MOKYTOJŲ SĄRAŠAS
Eil. Nr.
Vardas, Pavardė
Išsilavinimas
Pareigos, kvalifikacinė kategorija
1.
Antanaitienė Edita
ŠPI 1988, Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytoja-metodininkė Muzikos vadovė. Šokių vadovė.
Meninio ugdymo mokytoja,
muzikos mokytoja metodininkė
2.
Balčiauskaitė Brigita
ŠPI, 1999 Spec. pedagogė, logopedė.
ŠPI 1994, Pradinio ugdymo pedagogika ir darbai.
Logopedė,
metodininkė
3.
Cesiulienė Loreta
LVK 1986, Kultūros švietimo darbuotoja. Saviveiklos orkestro vadovė.
Neformaliojo švietimo mokytoja,
muzikos mokytoja metodininkė
4.
Daugalienė Aušra
Klaipėdos aukštesnioji pedagogikos mokykla 1992.
Ikimokyklinių įstaigų auklėtoja.
Auklėtoja,
vyresnioji auklėtoja
5.
Daukintienė Danutė
KU 1994, Ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogė.
Auklėtoja,
vyresnioji auklėtoja
6.
Daukintienė Roma
Klaipėdos  aukštesnioji pedagogikos mokykla, 1987.
Ikimokyklinių įstaigų auklėtoja.
Auklėtoja
7.
Delininkaitienė Dalia
ŠPI 1991, Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytoja, auklėtoja.
Auklėtoja,
vyresnioji auklėtoja
8.
Grinienė Ingrida
KU 1994, Ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogė.
Auklėtoja
9.
Januškienė Egita
ŠPI 1988, Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytoja-metodininkė. Muzikos vadovė. Sporto trenerė.
Judesio korekcijos pedagogė,
auklėtoja metodininkė
10.
Jarutienė Elena
ŠPI 1989, Ikimokykl. pedagogikos ir psichologijos dėstytoja-metodininkė.
Auklėtoja,
vyresnioji auklėtoja
11.
Jevdokimova Laimutė
KU 2007, Edukologijos bakalauras (vaikystės pedagogika)
Auklėtoja,
vyresnioji auklėtoja
12.
Juknienė Irena
KU 1994, Ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogė.
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė,
auklėtoja metodininkė
13.
Karšul Liuda
KU 1993, Ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogė.
Auklėtoja,
vyresnioji auklėtoja
14.
Kinkienė Virginija
Klaipėdos  aukštesnioji pedagogikos mokykla, 1980.
Ikimokyklinių įstaigų auklėtoja.
Auklėtoja
15.
Kubilienė Inessa
KU 1993, Ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogė.
Auklėtoja,
vyresnioji auklėtoja
16.
Mikalauskienė Ona
ŠPI, 1989, Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytoja-metodininkė.
Auklėtoja,
vyresnioji auklėtoja
17.
Palšmitienė Silva
ŠPI 1978,  Ikimokyklinio auklėjimo metodininkė ir auklėtoja.
Auklėtoja,
vyresnioji auklėtoja
18.
Petrikaitienė Lina
KU 2002, Socialinis darbuotojas
KU 1997, Edukologijos magistras
ŠU 1991, Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytoja, auklėtojos kvalifikacija
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė,
auklėtoja ekspertė
19.
Pukinienė Lina
ŠU 1999, Pradinių klasių mokytoja.
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė,
vyresnioji auklėtoja
20.
Puzinienė Olė
LVK 1980, Kultūros švietimo darbuotoja, saviveiklinio orkestro vadovė.
Auklėtoja,
vyresnioji auklėtoja
21.
Riabovienė Vida
ŠPI 1985, Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytoja, auklėtoja.
Auklėtoja,
vyresnioji auklėtoja
22.
Rzianina Elena
ŠPI 1978, Ikimokyklinio auklėjimo metodininkė ir auklėtoja.
Auklėtoja,
auklėtoja metodininkė
23.
Svirkienė Sigutė
ŠPI, 1988 Pradinių klasių mokytoja.
ŠPI, 1978, Ikimokyklinio auklėjimo metodininkė ir auklėtoja
Auklėtoja,
auklėtoja metodininkė
24.
Šatkutė Juratė
KU 1992, Ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogė. Dailės vadovė.
Auklėtoja,
auklėtoja metodininkė
25.
Šėgždienė Irena
KU 2003,  Edukologijos bakalauro laipsnis (auklėtojos ir mokytojo kvalifikacija).
Neformaliojo švietimo auklėtoja,
vyresnioji auklėtoja
26.
Zeniauskienė Eglė
KU 1998, Vaikų auklėtoja - pradžios mokyklos mokytoja, socialinis pedagogas.
Auklėtoja,
vyresnioji auklėtoja
27.
Žiogė Jurgita
KU 2012 Edukologijos bakalauras (socialinė pedagogika),
KU 2012 Edukologijos bakalauras (vaikystės pedagogika).
Auklėtoja
28.
Žvirzdinienė Aušra
ŠPI 1985, Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytoja metodininkė
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė,
auklėtoja metodininkė
PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ SĄRAŠAS
Eil. Nr.
Vardas, Pavardė
Išsilavinimas
Pareigos, kvalifikacinė kategorija
1.
Beinorienė Audronė
ŠPI, 1995 Spec. pedagogė - logopedė.
ŠPI 1986, Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytoja-metodininkė.
Logopedė,
logopedė metodininkė
2.
Berzupa Alma
ŠPI 1991, Pagalbinės mokyklos mokytoja, logopedė. Ikimokyklinių įstaigų oligofrenopedagogė.
Logopedė,
logopedė metodininkė
3.
Butvidienė Vaiva
ŠPI 1989, Pagalbinės mokyklos mokytoja, logopedė, ikimokyklinių įstaigų oligofrenopedagogė.
Logopedė,
logopedė metodininkė
4.
Česonienė Virginija
ŠPI, 1995 Spec. pedagogė ir logopedė.
ŠPI 1989, Ikimokykl. pedagogikos ir psichologijos dėstytoja-metodininkė.
Logopedė,
logopedė metodininkė
5.
Gaižutienė Edita
ŠPI 1991, Pagalbinės mokyklos mokytoja, logopedė. Ikimokyklinių įstaigų oligofrenopedagogė.
Logopedė,
logopedė metodininkė
6.
Gutauskienė Erika
ŠPI 1992, Spec. mokyklos mokytoja, auklėtoja, logopedė.
Ikimokyklinės įstaigos logopedė.
Logopedė,
vyresnioji logopedė
7.
Maciulevičienė Lidija
ŠPI 1989, Pagalbinės mokyklos mokytoja.
ŠPI 1985, Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytoja-metodininkė.
Logopedė,
logopedė metodininkė
8.
Tertelienė Ilona
KU 2013, Psichologijos magistro laipsnis.
VU 1994, Chemija. Chemiko kvalifikacija.
Psichologė
9.
Urbonienė Edita
ŠPI 1989, Pagalbinės mokyklos mokytoja, logopedė, ikimokyklinių įstaigų oligofrenopedagogė.
Logopedė,
logopedė metodininkė
10.
Zakarienė Loreta
ŠPI 1985, Pagalbinės mokyklos mokytoja, logopedė. Ikimokyklinių įstaigų oligofrenopedagogė.
Logopedė,
logopedė metodininkė
MOKYTOJO PADĖJĖJŲ SĄRAŠAS
Eil. Nr.
Vardas, Pavardė
Išsilavinimas
Pareigos, kvalifikacinė kategorija
1.
Tuzikienė Giedrė
Aukštasis universitetinis
Mokytojo padėjėja
2.
Baranauskienė Vaida
Vidurinis išsilavinimas
Mokytojo padėjėja
3.
Galdikaitė Giedrė
Aukštasis universitetinis
Mokytojo padėjėja
4.
Kuklina Rasa
Vidurinis išsilavinimas
Mokytojo padėjėja
5.
Libikienė Sandra
Spec. vidurinis išsilavinimas
Mokytojo padėjėja
6.
Tarvydienė Vilma
Aukštasis universitetinis
Mokytojo padėjėja
7.
Tribičienė Jūratė
Spec. vidurinis išsilavinimas
Mokytojo padėjėja
8.
Viliūtė Vaida
Aukštasis neuniversitetinis
Mokytojo padėjėja
9.
Vitkutė Lina
Aukštasis universitetinis
Mokytojo padėjėja
10.
Genčauskienė Jolanta
Aukštasis neuniversitetinis
Mokytojo padėjėja
© Visos teisės saugomos, 2010 m.
Tinklapį sukūrė: www.tavobiuras.lt
Atnaujinta 2014-11-11