KLAIPĖDOS  LOPŠELIO-DARŽELIO „VERSMĖ“ INFORMACIJA
                    APIE VIDUTINĮ MĖNESINĮ DARBO UŽMOKESTĮ© Visos teisės saugomos, 2010 m.
Tinklapį sukūrė: www.tavobiuras.lt
Atnaujinta 2015-04-15
Eil.
Nr.
Pareigos
Darbuotojų
skaičius
Vidutinis mėnesinis numatytasis (neatskaičius pajamų mokesčio ir socialinio draudimo įmokų) darbo užmokestis (Eur)
2014 m.
2015 m. pirmojo ketvirčio
1.
Auklėtojas
23
597,10
646,61
2.
Auklėtojo padėjėjas
11
322,15
321,63
3.
Bendrosios praktikos slaugytojas
2
435,66
427,60
4.
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
1
1045,43
1002,88
5.
Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams
1
607,74
492,03
6.
Direktorius
1
1174,14
1436,05
7.
Judesio korekcijos pedagogas
1
683,53
700,77
8.
Kiemsargis
3
292,24
300,00
9.
Logopedas
10
669,92
663,78
10.
Meninio ugdymo mokytojas
1
724,60
700,77
11.
Neformaliojo švietimo pedagogas
2
704,07
700,77
12.
Mokytojo padėjėjas
10
332,56
321,63
13.
Pagalbinis darbininkas
3
292,24
300,00
14.
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas
3
641,04
700,77
15.
Remonto darbininkas
3
292,24
300,00
16.
Sandėlininkas
2
292,24
317,02
17.
Sekretorius
1
353,34
319,50
18.
Skalbėja
1
292,24
300,00
19.
Specialistas
1
344,50
355,00
20.
Valytojas
2
292,24
300,00
21.
Virėjas
2
314,47
315,95